Informatie over EPBD keuringen?

Deze website is gemaakt door AQUS gebouwverbeteraars met als doel meer duidelijkheid te geven over de EPBD wetgeving en de keuringen hieromtrent. Er is in de markt veel onduidelijk over de EPBD wetgeving en de uitvoering hiervan.

Lees meer

Wat is EPBD? / Wetgeving

EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive en is een Europeese wet, welke is vastgelegd op 19 mei 2010. Een en ander verwijst naar artikel 15, 16 en 17 van de richtlijn 2010/31/EU. Voor Nederland is dit verder beschreven in Staatscourant 32499 van 20 november 2013 Sindsdien is de EU wet dus wet in Nederland en moet als zodanig worden uitgevoerd.

Sinds 9 juli 2018 is de EPBD gewijzigd op Europees niveau en is de EPBD III wet geworden. Met ingang van 10 maart 2020 is deze wijziging ook in Nederland van kracht. Met name de eisen aan de te keuren installaties is belangrijk anders dan voorheen.

5 jaarlijks termijn

Vanuit deze wetgeving moeten gebouwbeheerders/gebouweigenaren, maar ook gebruikers (afhankelijk van situatie) eens in de 5 jaar hun airconditioningsystemen laten keuren. Dat geldt sinds de invoering van de EPBD III vanaf een koelvermogen van meer dan 70 kW per installatie of systeem. Ook is dezelfde grens getrokken voor verwarmingssystemen.

Meer over EPBD & wetgeving

Onafhankelijke keuring

Deze keuringen moeten, zoals aangegeven in de Staatscourant (Onderdeel E, artikel 7c pagina 30), worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij, welke gebruik maakt van gecertificeerde deskundigen. Deze deskundigen zijn EPBD-A en/of EPBD-B inspecteur. De huisinstallateur is dus niet onafhankelijk.

In eerste instantie lijkt de keuring een last, echter het levert de gebouwbeheerder / gebruiker ook belangrijke voordelen op. Als vervolg op de keuringen door de EPBD-B inspecteur worden er energiebesparende maatregelen voorgesteld met bijbehorende kostenbesparing door minder energieverbruik en meer comfort van uw gebouw door een optimaal werk- en verblijfsklimaat. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van de installatie(s) en kan de keuring al een eerste opstart zijn naar een duurzame gebouwcertificering als BREEAM-NL In Use, wat het imago van het gebouw verbeterd, de waarde verhoogd en de verhuurbaarheid verbeterd.

Meer over EPBD & wetgeving

Verplichte keuring

De verplichte keuring van airconditioningsystemen is zoals genoemd de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. De keuring is dus goed voor het milieu. Met een optimaal afgesteld airconditioningsysteem wordt er al snel 10% tot 30% bespaard op de jaarlijkse energiekosten voor koeling, maar ook voor verwarming en ventilatie.

Meer over EPBD & wetgeving

Wie moet de keuring laten doen?

Binnen de EPBD waren meerdere klassen vastgesteld. Met de komst van EPBD III is de klasseindeling vervallen en is ook de beoordeling op gebouwniveau gewijzigd in beoordeling op installatieniveau. Hieronder zijn de eisen op een rij gezet.


Airconditioningssystemen groter dan 70 kW

Indien een gebouw een airconditioningsysteem heeft met een nominaal vermogen van 70 kW of hoger moet het gebouw eens per vijf jaar gekeurd worden. Als systeem wordt gezien een airconditioner, warmtepomp of koelmachine van 70 kW of een samenstel hiervan, mocht deze in een systeem samenwerken.

Meer informatie

Verwarmingssystemen groter dan 70 kW

Indien een gebouw een verwarmingssysteem heeft met een nominaal vermogen van 70 kW of hoger moet het gebouw eens per vier jaar gekeurd worden. Als systeem wordt gezien een ketel of warmtepomp van 70 kW of een samenstel (cascade opstelling) hiervan, mocht deze in een systeem samenwerken.

Meer informatie

Voor installateurs

Zoals in de inleiding is aangegeven is de NVKL de grootste promotor van de EPBD wetgeving en derhalve worden de F-gas gecertificeerde installateurs hier mee geconfronteerd. Vanuit de gebouweigenaren wordt aan de andere kant de huisinstallateurs gevraagd er wat mee te doen of de gebouwbeheerder moet dit organiseren.

Zoals in de Staatscourant is te zien ligt de basis voor de EPBD keuring bij de F-gas monteur, welke ook een EPBD-A aantekening heeft. Hij / zij is geautoriseerd om de basis keuring te verrichten. In de praktijk mag hij de gehele keuring doen voor klasse 1 en legt hij de basis voor klasse 2 en 3.

Meer voor installateurs

Voor gebouweigenaren / beheerders

Zoals in de inleiding is aangegeven is de NVKL de grootste promotor van de EPBD wetgeving en derhalve worden de F-gas gecertificeerde installateurs hier mee geconfronteerd, echter zijn dit veelal niet diegene die primair uw huisinstallateur is. Deze moet dan naar onderaannemers om een en ander te organiseren. Gebouweigenaren / huurders zijn verantwoordelijk en moeten een partij vinden die deze keuring kan uitvoeren, zodanig dat men aan de wet voldoet. Begrijpelijk is het dat men voor de EPBD keuring de weg zoekt naar de huisinstallateurs. Maar is dit de juiste?

Meer voor gebouweigenaren/beheerders

Kosten en bij wie?

Wat zijn de kosten van een keuring? Dit is altijd een belangrijke vraag, echter is dit moeilijk in één vast tarief te bevatten. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van het hoeveelheid werk, grote van het gebouw en hoeveelheid / complexiteit van de installaties, alsmede de klasse waar het gebouw onder valt.

In de Staatscourant staat een richtlijn welke toepasbaar is en gerelateerd is aan de grote van de installatie en verbruik per jaar. Richtlijn is de inspectie niet duurder te laten worden dan 10% van de jaarlijkse energiekosten. Dit is een streefwaarde en geen absoluut maximum. Meer over de kosten en voorbeelden hierover kunt u vinden op onze kosten pagina.

Meer over de kosten

Verrichte keuringen

Ontdek al onze verrichte keuringen door op een van de logo's van de bedrijven te klikken.

Samenwerkingen

Gebouwen verbeteren start altijd met een inspectie. Met oog voor detail en een frisse blik lopen wij door je pand. Jij loopt dagelijks door het gebouw, dus valt alles je nog wel op? We zien direct de verbeterpunten aan jouw installaties.

Na een grondige inspectie ontvang je van ons een rapport. Wat kan er beter? Welke besparingen zijn er mogelijk? Behalve concreet is ons advies altijd onafhankelijk; AQUS heeft geen persoonlijk belang bij verbeteringen en inspecteert jouw gebouw dus altijd objectief. Verbeter je gebouw met AQUS.

Meer samenwerkingen