Intro

Zoals in de inleiding is aangegeven is de NVKL de grootste promotor van de EPBD wetgeving en derhalve worden de F-gas gecertificeerde installateurs hier mee geconfronteerd, echter zijn dit veelal niet diegene die primair uw huisinstallateur is. Deze moet dan naar onderaannemers om een en ander te organiseren. Gebouweigenaren / huurders zijn verantwoordelijk en moeten een partij vinden die deze keuring kan uitvoeren, zodanig dat men aan de wet voldoet. Begrijpelijk is het dat men voor de EPBD keuring de weg zoekt naar de huisinstallateurs. Maar is dit de juiste?

Huisinstallateur objectief?

De keuring moet onafhankelijk worden uitgevoerd? Is de huisinstallateur wel objectief en onafhankelijk? Zal hij bij de keuring vermelden dat er eigenlijk slecht onderhoud is gepleegd? Hoe goed is dan de rapportage? Het lijkt verstandig om de keuring aan te besteden om zo te kijken wie het juiste plan trekt of een adviseur in te schakelen om de onafhankelijkheid te borgen.

AQUS gebouwverbeteraars uw partners

Als onafhankelijk adviesbureau zijn wij in staat om u te ondersteunen met uw EPBD vraagstuk en dit objectief te doen. We hebben een brede kennis van klimaatinstallaties en zijn bovendien volledig gecertificeerd om een en ander te mogen uitvoeren. Middels samenwerking met marktpartijen zijn we in staat om een compleet dossier te maken, waarmee u verder kan met de verduurzaming van uw gebouwen. Daarnaast kunnen we nog meer bieden zoals;

  • Voorlichting binnen het bedrijf of samen met u bij uw gebruikers
  • Samen met de gebouwbeheerder EPBD aanbesteden bij geschikte partijen
  • Zelf verzorgen van EPBD keuringen en de rapportages
  • Quickscans voor inschatten hoeveelheid werk voor complete EPBD.
  • Aanvullende adviezen voortvloeiend uit de keuringen.
  • Verduurzamen van uw gebouwen.
  • Total cost of ownership (TCO) berekeningen

Gebouwbeheerder, gebouweigenaar of huurder van een gebouw, welke valt onder de doelgroep kunnen wij dan ook volledig ontzorgen door het gehele traject van keuringen te begeleiden. Het EPBD-A deel en de metingen van de F-gasmonteur kunnen wij voor u verzorgen, middels een neutrale F-gas monteur met EPBD-A. certificaat, welke niet in conflict komt met uw eigen huisinstallateur. Met deze gegevens kunnen wij verder door de uitkomsten te analyseren en alle werkzaamheden te doen die door de EPBD-B inspecteur moet worden gedaan, zoals inspectie van de klimaatinstallatie, verwarming, opwekking en afgiftesysteem. Herberekening van de benodigde koelinstallatie, rapportage. Verbeteradvies en berekening van de eventuele kosten en terugverdientijd. Indien uit rapportage blijkt dat er een grote winst is te behalen door bouwkundige aanpassingen te doen hebben we de mogelijkheid om de bouwkundige inspecties te laten doen door een specialist.

Mocht u ons willen laten samenwerken met uw huisinstallateur om bijvoorbeeld de metingen voor het EPBD-A deel te verzorgen heeft dat de voorkeur, daar deze meestal al een goed inzicht heeft op de installaties of een deel van de werkzaamheden al heeft gedaan tijdens regulier onderhoud.