Intro

Zoals in de inleiding is aangegeven is de NVKL de grootste promotor van de EPBD wetgeving en derhalve worden de F-gas gecertificeerde installateurs hier mee geconfronteerd. Vanuit de gebouweigenaren wordt aan de andere kant de huisinstallateurs gevraagd er wat mee te doen of de gebouwbeheerder moet dit organiseren.

Zoals in de Staatscourant is te zien ligt de basis voor de EPBD keuring bij de F-gas monteur, welke ook een EPBD-A aantekening heeft. Hij / zij is geautoriseerd om de basis keuring te verrichten (de metingen). In de praktijk mag hij geen gehele keuring meer doen, maar legt hij de basis voor de keuring.

Is de F-gas monteur een rapporteur?

Een F-gas monteur is in de basis een koelmonteur of airconditioning monteur, welke zijn kennis heeft vergaard binnen de koeltechniek of airconditioning. Hij is gewend om te controleren op de werking van de koelinstallatie en de lekdichtheid van de installatie. Hierbij heeft hij meestal van zijn werkgever een werkbon gekregen, waarop hij een aantal vaste zaken moet vermelden om te voldoen aan de F-gas wetgeving. Is dit genoeg voor de EPBD?

Helaas niet, met de standaard werkmethode zal de EPBD-B inspecteur onvoldoende informatie hebben. Er moet naast de koelinstallatie ook naar andere installatie onderdelen worden gekeken en meer informatie verzameld moeten worden. Daarnaast zal de EPBD-A inspecteur (Dé F-gas monteur) ook de rapportage moeten gaan doen. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het rapport en zet zijn handtekening. De meeste monteurs zijn goede sleutelaars of probleemoplossers, daarin specialist en geen rapportenschrijvers.

Derhalve zal er in de praktijk iemand van het kantoor de rapportage over moeten nemen. Dit kan een opgeleide EPBD-B inspecteur zijn. Ook is het een optie om een samenwerking te zoeken met een externe onafhankelijke partij die deze rapportage overneemt, waarmee onafhankelijkheid ook geborgd is.

AQUS gebouwverbeteraars uw partners

Samenwerken is één van onze kernwaarden en daarom zoeken we graag de samenwerking. Hiermee kunnen wij u volledig ontzorgen en ondersteunen. Hiermee kunnen we samen uw klant tevreden stellen. Uiteraard kan dit op verschillende manieren. Doel is om in de markt goede rapportage te krijgen en de kwaliteit hoog te houden en u als installateur met minimale investeringen uw klant te helpen en mogelijk vervolg opdrachten te realiseren. Mogelijkheden genoeg, waarin we kunnen ondersteunen;

  • Voorlichting binnen het bedrijf of samen met u bij uw relaties
  • Ondersteunen van de monteurs bij de EPBD-A werkzaamheden (metingen)
  • Maken van de rapportages
  • Quickscans voor inschatten hoeveelheid werk voor complete EPBD

U bent installateur en heeft zelf F-gas monteur met EPBD-A certificaat

Als u installateur bent en zelf F-gas monteurs heeft met een EPBD-A certificaat kan u zelf bij uw relaties de basis leggen van alle keuringen en de metingen kunnen doen, welke benodigd zijn. Wij zullen dan samen met de F-gas monteur met EPBD-A certificaat de locaties bezoeken om het totaalbeeld te krijgen.

Met de verzamelde gegevens kunnen wij verder door de uitkomsten te analyseren en alle werkzaamheden doen die door de EPBD-B inspecteur moet worden gedaan, zoals inspectie van de klimaatinstallatie, verwarming, opwekking en afgiftesysteem. Herberekening van de benodigde koelinstallatie, rapportage. Verbeteradvies en berekening van de eventuele kosten en terugverdientijd. Indien uit rapportage blijkt dat er een grote winst is te behalen door bouwkundige aanpassingen te doen hebben we de mogelijkheid om de bouwkundige inspecties te laten doen door een specialist.

U bent installateur en heeft geen F-gas monteur met EPB-A certificaat

Als u installateur bent en zelf geen F-gas monteurs heeft, dan kunnen wij ook de metingen het EPBD-A deel voor u verzorgen, middels een neutrale F-gas monteur met EPBD-A certificaat. Deze komt dan in een neutrale bus zonder reclame bij uw klant. Met deze gegevens gaan wij dan aan de slag en krijgt u net als in het geval u wel een F-gas monteur in dienst heeft alle ondersteuning en rapportage.