Kosten en bij wie?

Dit is altijd een belangrijke vraag, echter dit is moeilijk in één vast tarief te bevatten. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van het hoeveelheid werk, grote van het gebouw en hoeveelheid / complexiteit van de installaties, alsmede de klasse waar het gebouw onder valt.

In de Staatscourant uit 2013 staat een richtlijn welke toepasbaar is en gerelateerd is aan de grote van de installatie en verbruik per jaar. Richtlijn is de inspectie niet duurder te laten worden dan 10% van de jaarlijkse energiekosten. Dit is een streefwaarde en geen absoluut maximum. Onderstaande tabel wordt daar in gebruikt:

Vollasturen 500 uur/jaar
COP 2,75
Uurtarief Inspecteur €55,-- / uur
Schaalgrootte Elekraverbruik koeling Energietarief Energiekosten Maximale kosten inspectie Beschikbaar aantal uren
12 kW 2.182 kWh/jaar €0,15/kWh €327/jaar €33/jaar 0,6
45 kW 8.182 kWh/jaar €0,13/kWh €1.064/jaar €106/jaar 1,9
270 kW 49.091 kWh/jaar €0,09/kWh €4.418/jaar €442/jaar 8,0
600 kW 109.091 kWh/jaar €0,08/kWh €8.727/jaar €873/jaar 15,9

De methodiek is niet sluitend. Als je deze stelling goed leest zou iemand die geïnvesteerd heeft in een hoog rendement een keuring voor minder uren kunnen laten uitvoeren dan de buurman die een lager rendement heeft. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type installatie. Een centrale koelmachine met een luchtbehandelingskast is volgens deze methode even veel werk als een Multisplitsysteem of koudwater fancoil systeem. In de praktijk klopt dit uiteraard niet. Bij de laatste installatie is een grotere steekproef. Ook is het beoordelen op vollasturen niet meer van deze tijd. Een installatie wordt met de komst van Ecodesign beoordeeld op deellast, dus zou dit ook de maatgever moeten zijn.

Verder stelt de Staatscourant een uurtarief van € 55,-- Dit was een goede richtlijn voor een F-gasmonteur met EPBD-A certficaat, echter voor een EPBD-B inspecteur zal zeker meer betaald moeten worden. Dit is veelal een technisch specialist en hij of zijn moet veel kennis bezitten om een en ander goed te beoordelen. Immers wordt er door de wetgever nogal wat eisen gesteld aan deze inspecteur.

Wat wel helder wordt is dat de genoemde kosten in de tabel vermenigvuldigd mogen worden met 5, omdat de keuring één keer per vijf jaar moet worden uitgevoerd.

Voorbeeld A; Gebouw met koelinstallatie 70 kW

Volgens de tabel is dit:

 • 70 kW / 2,75 (cop) x 500 uur x 0,13 = Energiekosten van €1.654,54
 • 10% hiervan is €165,45
 • Totaal kosten van de keuring is €827,25
 • Ongeacht de uitvoering van de installatie.
 • Stel dat dit een VRF systeem is met 25 binnenunits.
 • Geeft steekproef van 13.
 • 70 kW zijn waarschijnlijk 2 systemen.
EPBD-A inspecteur normale keuring 8 uur á 65 € 520,-
Steekproef 0,5 uur per unit = 6 uur á 65 = € 390,-
EPBD-B inspecteur visuele inspectie en rapport 12 uur x € 90,-- € 1.080,-
Totaal: € 1.990,-

Richtlijn Staatscourant voldoet niet. Er is meer benodigd en gebouweigenaar/ huurder moet rekening houden met hoger budget.

Voorbeeld B; Gebouw met koelinstallatie 450 kW

Volgens de tabel is dit:

 • 450 kW / 2,75 (cop) x 500 uur x 0,09 = Energiekosten van €7.363,63
 • 10% hiervan is € 736,36
 • Totaal kosten van de keuring is € 3.681,80
 • Ongeacht de uitvoering van de installatie.
 • Steekproef, niet nodig, afgifte via roosters
 • Topkoelsysteem is met Koudwatermachine en Luchtbehandelingskast.
EPBD-A inspecteur normale keuring 12 uur á 65 € 780,-
Steekproef is niet nodig -
EPBD-B inspecteur visuele inspectie en rapport 20 uur x € 90,-- € 1.800,-
Totaal: € 2.580,-

Richtlijn Staatscourant voldoet niet. Richtlijn geeft een veel te hoog bedrag aan en gebouweigenaar / huurder zou te veel betalen als de richtlijn wordt aangehouden.

Richtlijn is dus niet toepasbaar!

Al met al is de in de richtlijn genoemde tabel een risico voor de branche en geen goede raadgever voor een kosten opgave naar de gebouweigenaar of huurder. Het geeft een scheef beeld. Zelfs als een keurende partij een veel hoger uurtarief hanteert dan de richtlijn kan de keuring veel lager uitvallen.

Advies is dan ook om een goede prijsopgave te laten doen door de keurende partij. Dit kan op uurtarief met een afrekening achteraf of voor een vooruit vastgesteld vast bedrag.

Ook AQUS gebouwverbeteraars maken graag een passende offerte voor u na een persoonlijk gesprek en een inschatting van de werkzaamheden. Dit geeft een objectieve aanbieding die past bij de werkzaamheden die er worden gedaan. Ook hier zit zonder op locatie te kijken een risico in, dus dit wordt veelal meegenomen in de offerte. Het is echter wel beter dan de richtlijn aan te houden.

Contact opnemen

Quickscan

Wij adviseren om te werken met onze Quickscan. Met de Quickscan wordt een inventarisatie gedaan van alle koelinstallaties en installatieonderdelen. Na het doen van de Quickscan is er goed inzicht van de installaties en zal de benodigde keuring exact vastgesteld kunnen worden, de steekproef wordt helder en dus kan er een exacte inschatting van de uren worden vastgesteld. Het lijken kosten vooraf die er extra bijkomen. Dit is onjuist aangezien de kosten voor de quickscan worden verrekend met de totale EPBD keuring. Immers is al een deel van de visuele inspectie gedaan.

Onze prijzen matrix

Zoals gezegd is een vaste richtlijn moeilijk om te geven. Om op voorhand een indicatie te geven van kosten per m2 hebben we een prijsmatrix gemaakt, welke als leidraad gebruikt kan worden.

Gebouwen met airconditioningsystemen

tot 70 kW


 • Gebouwen tot ca. 800 m²
 • Geen verplichting tot keuring volgens EPBD.
 • Er mag een keuring worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de installaties.

Tarief is €770,- maximaal afhankelijk van aantal en complexiteit van de installaties

Gebouwen met airconditioningsystemen

van 70 - 290 kW


 • Gebouwen van 800 m² - 3000 m² bvo.
 • Verplichting tot keuring volgens EPBD-B en metingen F-gasmonteur met EPBD-A certificaat nodig
 • Tarieven; 70 – 150 kW ( 800 tot 1500 m² bvo)
 • EPBD-A inspectie: €475,-
 • EPBD-B rapportage: €1.300,-
 • Totaal: €1.775,--
 •  
 • Tarieven; 150 – 290 kW ( 1500 tot 3000 m² bvo)
 • EPBD-A inspectie: €575,-
 • EPBD-B rapportage: €1.450,-
 • Totaal: €2.025,-

Gebouwen met airconditioningsystemen

> 290 kW


 • Gebouwen van 3000 m² en meer m² bvo.
 • Verplichting tot keuring volgens EPBD-B en metingen F-gasmonteur met EPBD-A certificaat nodig
 • Tarieven; 290 – 500 kW ( 3000 tot 5000 m² bvo)
 • EPBD-A inspectie: €675,-
 • EPBD-B rapportage: €1.925,-
 • Totaal: €2.600,-
 •  
 • Tarieven; 500 – 1000 kW ( 5000 tot 15000 m² bvo)
 • EPBD-A inspectie: €945,-
 • EPBD-B rapportage: €2.450,-
 • Totaal: €3.395,-
 •  
 • Tarieven; 1000 – 2000 kW ( 15000 tot 30000 m² bvo)
 • EPBD-A inspectie: €1.350,-
 • EPBD-B rapportage: €3.500,-
 • Totaal: €4.850,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW. Deze zijn indicatief.

Bij wie?

Bij wie kan u het beste de EPBD keuring laten onderbrengen. Uw huisinstallateur lijkt veelal de juiste keuze, echter wat te doen met de gewenste onafhankelijkheid. Belangrijkste is uiteraard dat u weet wat u krijgt en dat de rapportage voldoet aan de wetgeving en dat u met het rapport inzicht krijgt van de mogelijke energiebesparing.

Uiteraard zijn AQUS gebouwverbeteraars goede partijen om uw keuring(en) onder te brengen. Wij zijn zeker een onafhankelijke partij en met onze kennis van klimaatinstallaties zijn we gegarandeerd in staat om een goede keuring te doen en rapportage te maken inclusief verbeteradviezen. Als service zullen we ook altijd een indicatie geven van de haalbaarheid van BREEAM-NL In Use.